SUSISIEKIMAS LOGISTIKA TECHNOLOGIJOS
ISSN 2029-4204

VPT įpareigojo nutraukti „Klaipėdos autobusų parkas“ konkursą

2018-04-09  Pranešimas žiniasklaidai, Viešųjų pirkimų tarnyba

Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, kad UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, vykdydama septyniolikos autobusų pirkimą, nepagrįstai ribojo konkurenciją ir diskriminavo tiekėjus. Tarnyba, atsižvelgdama į nustatytus pažeidimus, įpareigojo nutraukti 6 mln. 60 570 Eur.  su PVM vertės pirkimą. Pirkimas finansuojamas ES lėšomis.

Viešųjų pirkimų tarnyba atliko  UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 2017-11-16 pradėto vykdyti „Naujų žemagrindžių vienaaukščių miesto tipo autobusų eksploatacijai naudojančių suslėgtas dujas“ pirkimo vertinimą. Tarnybos nuomone, perkančiojo subjekto techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų visuma diskriminavo tiekėjus ir apribojo jų galimybę dalyvauti konkurse.

Techninėje specifikacijoje nustatyti itin detalūs, pirkimo objektui neproporcingi ir pirkimo tikslais nepagrįsti reikalavimai, kurie bent keliems tiekėjams užkirto kelią dalyvauti konkurse. Pavyzdžiui, autobuso variklio galios ribojimas, nurodant viršutinę ribą, reikalavimas, kad autobuso išmetamųjų dujų vamzdis būtinai būtų gale apačioje, o autobuso durys būtinai būtų trejos, nepaliekant tiekėjams galimybės siūlyti autobusą su daugiau nei trejomis durimis.

Pakeisti reikalavimą, kad autobuso išmetamųjų dujų vamzdis būtinai būtų gale apačioje, kaip užkertantį kelią dalyvauti pirkime, perkančiąją organizaciją iš viso prašė keturi tiekėjai, atstovaujantys keturis skirtingus gamintojus. Tačiau perkančioji organizacija reikalavimo nekeitė motyvuodama tuo, kad jos turima įranga garaže aptarnauti autobusus esą yra pritaikyta tokiems autobusams, kurių išmetamųjų dujų vamzdis yra gale apačioje. Pagrindinis argumentas, kodėl perkančioji organizacija neatsižvelgė į potencialių tiekėjų prašymus didinti nurodytą autobuso durų skaičių – esą tai sumažintų sėdimų vietų skaičių. Tarnyba šiuos paaiškinimus vertina kritiškai ir sprendžia, kad jie nepagrindžia dirbtinai konkurenciją ribojančių ir pirkimo objektui neproporcingų techninės specifikacijos reikalavimų.

Pirkime pasiūlymus pateikė trys tiekėjai. Vienas iš jų buvo atmestas kaip neatitinkantis techninės kvalifikacijos reikalavimų: pasiūlytuose autobusuose buvo įrengta daugiau durų, nei nurodyta techninės specifikacijos reikalavimuose, nors tiekėjas ir garantavo, kad didesnis durų skaičius nesumažins sėdimų vietų skaičiaus (t.y. autobusais galės būti vežamas reikalaujamas keleivių skaičius).

Tarnyba konstatuoja, kad buvo pažeistas Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas ir perkantįjį subjektą įpareigoja šį pirkimą nutraukti.

Išvadą rasite čia: http://vpt.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/isvados-ataskaitos/viesieji-pirkimai-atliekami-pagal-lr-viesuju-pirkimu-istatyma-1/vertinimo-isvados/2018-m-6/i-ketvirtis-9