ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ
ISSN 2029-4204
Transportas, 2015 Nr. 3-4 (55). Что препятствует в деятельности Вашей компании?

Visas problemas stengiamės išspręsti savarankiškai ir galiu patikinti, kad viską įmanoma išspręsti. Nenorime nieko mokyti, patarinėti ar skųstis. Aktyvus darbas suteikia pasitikėjimo savimi ir tikėjimo ta veikla, kurią vykdome. Dirbame specifiniame sektoriuje jau 20 metų. Galiu paminėti, kad sėkmingai išsprendėme miškų įstatymo, kasybos sektoriaus, gamtinių išteklių mokesčių įstatymų pataisas, kurias patvirtino Seimas. Dalyvavome šių įstatymų svarstymuose ir jiems pritariame. Investuotojų neieškome, nes stengiamės investuoti tik savas lėšas, todėl esame ne iš tų lietuvių, kurie nuolat dėl kažko rauda. Vis dar laukiame 2014–2020 m. ES fondų finansuojamų projektų skelbimų. Jau artėja 2016 m. pradžia, bet tikimės, kad dalis projektų bus skirti ir pramonės plėtrai.

Transportas, 2012 Nr. 4-5 (43). Какую пользу бизнесу приносят государственные предприятия?

Pastaruoju metu šalyje priimti teisės aktai nepalankiai veikė mūsų kasybos sektorių. Tai mokesčių už gamtos išteklių įstatymų pakeitimas, kai mokesčiai buvo keliami daug kartų, o tai labai neigiamai atsiliepia verslui. Praeitais metais priimtas miškų įstatymas ir su juo susijusi gamtinių išteklių kasyba kalba, kad iš pradžių kasybą reikia pradėti ne po miško, o vėliau po mišku. Gal tai būtų ir aktualu kai kuriems gamtiniams ištekliams, bet kitiems pirmenybės principas yra nelogiškas, nes mums jis atrodo vienaip, miškininkams atrodo kitaip. Atsiranda įvairių interpretacijų. Tai aiškumo į verslo sąlygas neįveda, sunkina, laiko neapibrėžtą situaciją. Šis teisės aktas tikrai nelabai gerai veikia. Kadangi mes esame „Lietuvos pramoninkų“ konfederacijos nariai, nė kartą pasisakėme už darbo kodekso koregavimą, nes iš tikrųjų darbo sąlygos turėtų būti lankstesnės, bet politika vangiai sprendžia šį klausimą.

VADOVŲ GALERIJA

Klausimas vadovams

■ Что препятствует в деятельности Вашей компании?
■ Какую пользу Вашему бизнесу приносят внедренные инновации?
■ Чего Вы ожидаете в 2015 году?
■ Какие факторы влияют на деятельность Вашей компании?
■ Как подействует ввод евро Литве на деятельность Вашей компании?
■ Чего Вы ожидаете в 2014 году?
■ Как Вы оцениваете поддержку государствен- ных структур бизнесу?
■ Какую конкуренцию Вашему предприятию составляют предприятия других стран ЕС?
■ Как Вам может повлиять нестабильная ситуа- ция на финансовом рынке?
■ Как вы оцениваете прошлогодние рабочие результаты? Предоставили ли они преимущество перед другими участниками рынка?
■ Верите ли Вы в законы Литвы и их справедливость?
■ Какие у вас чаяния по поводу смены политической власти в Литве?
■ Какую пользу бизнесу приносят государственные предприятия?
■ Какое влияние на бизнес Литвы может оказать решение ЕК по введению более строгих санкций по отношению к Белоруссии?
■ Как вы оцениваете экономическую ситуацию в начале 2012 года?
■ Что могут принести экономические тенденции следующего года вашему бизнесу?
■ Как на руководимом вами предприятии проходит подготовка к возможному кризису?
■ Удовлетворяет ли вас качество подготовки специалистов в учебных заведениях страны?
■ Влияют ли решения ЕС на конкурентоспособность бизнеса вашего предприятия?
■ Какие налоги, связанные с экологией, платит общество и как это сказывается на его бюджете?
■ Какие угрозы таит в себе быстрорастущий рынок грузов?
■ Каким образом укрепляется конкурентоспособность вашего предприятия?
■ Каким образом монополизированные сферы бизнеса повлияли на вашу работу?
■ Как вас охраняют и спасают службы безопасности и спасения?
■ 2011-й – год перемен или застоя ?
■ Чего вы ждете от либерализации почтового рынка, намеченной на 2013 г.?
■ Потеря груза – будни логистики или трагедия? Научил ли кого-нибудь чему-нибудь пожар на пароме „LISCO Gloria“?
■ Сбылись ли прогнозы о грузопотоках и какие изменения видите в 2011 году,
■ Как будем строить дороги без помощи из фондов ЕС?
■ Как вы оцениваете нынешний туристический сезон?
■ Какие ключевые трудности вы усматриваете в транспортном бизнесе?
■ Какие специалисты нужны транспортному бизнесу?
■ Увеличиваются ли грузопотоки?
■ Какие по- токи товаров вы прогнозируете в 2010 г.?
■ Какие решения вы приняли для преодоления кризиса?
■ Какие направления перевозки грузов в этом году остались наиболее жизнеспособными?
■ Как вы оцениваете банковскую политику кредитования?
■ Что для бизнеса Литвы значит восточный рынок?
■ Как отражаются на вашем бизнесе высокие цены на нефть в Литве?
■ Кармелава и Шяуляй – привлекательные места для строительства новых логистических центров?
■ Собираетесь ли вы сокращать объемы своей деятельности?
■ Как вы оцениваете привлекательность Литвы, как транзитного государства, для грузопотока между Востоком и Западом?
■ Чем сфера логистики привлекает женщин?
■ Когда в стране поднимется наибольшая волна банкротств?
■ Какие изменения в своей деятельности вы видите в 2009 г.?
■ (Lietuvių) Kaip vertinate Lietuvos muitinės darbą?
■ (Lietuvių) Ar Lietuva gali tapti logistikos valstybe ?
■ (Lietuvių) Kaip narystė ES paveikė Jūsų verslą?
■ (Lietuvių) Ar Lietuvai reikia naujo oro uosto?
■ (Lietuvių) Ar Klaipėdos uostas patrauklus krovinių gabentojams?
■ (Lietuvių) Kaip sprendžiate keleivinį transportą užklupusias bėdas?
■ (Lietuvių) Kaip išgyventi vežėjų verslo krizę?
■ (Lietuvių) Kokią veiklos strategiją pasirinkote 2008-iesiems?